Poreinc Filtration Equipment Co.,Ltd

Add: No.26, Gujiafan Road,Jianggan District,Hangzhou, China 310004

Tel: +86 13336018893

Skype: poreinc

Technical:  technical@pfiltra.com

Export:  export@pfiltra.com

Sales:   sales@pfiltra.com